ხორვატული ენის კურსი
ჩვენ მოვამზადეთ თქვენთვის რუსულ და ინგლისურ ენებზე მასალები, რომლებიც დაგეხმარებათ დაეუფლონ საბაზისო სალაპარაკო ხორვატიულ ენას და ხორვატიაში მუშაობისთვის საჭირო სპეციალიზებულ ლექსიკას.
სალაპარაკო ხორვატულის ვიდეო კურსი რუსულ ენაზე
სალაპარაკო ხორვატულის ვიდეო კურსი ინგლისურად